Pitagora i Hiperborejac, Vladimir Kolarić


Pythagoreans celebrate sunrise, Fyodor Bronnikov
Pythagoreans celebrate sunrise,  Fyodor Bronnikov
Ako je nešto naučio u Egiptu bilo je da ne veruje u spoljašnji lik stvari. Ako je nešto naučio u Siriji bilo je da se do istine stiže jedino podvigom. Mladi Kritija, koji je klečao pred njim oborenog pogleda, možda zaista i verujući da je on bog, imao je plamene oči, ali znao je da je to samo maska, plot, mladalačka obest u liku smernosti. U Vavilonu je još naučio da razlikuje muziku duša, a ova mu se nije svidela. Bila je lakomislena i istovremeno tupa, opčinjena svojim spoljašnjim likom u vidu maslinaste i glatke ploti. A Pitagora je mogao da oseti njen smrad, uz sve haljine, uz sve mirise, uz sve prelepe reči, uz sav poriv da je pomiluje, zagrli i na uvo šapne tajnu koja bi ga možda oživela. Ali uvek bi se savlađivao pred svim tim mladićima, poput ovog Kritije, jer je znao da ne sme širiti mudrost među onima koji još nisu spasili dušu od sna. I da je vladanje rečima, ona njegova sposobnost da se sudrži i da ne izgovori reč, u to možda čak prelepo uho, bilo najteži vid samokontrole, koji su mu otkrili tvorci misterija, pre milenijuma, kada je njegova duša plutala neznano kud, povremeno se spuštajući među ljude, u kal, kako bi ih osvetlila.

A ovde, u Grčkoj, na samom zalasku civilizacije i ljudskog roda, otkrio je svega dve stvari, ali važne: kako je teško potčinjavati se zakonima domovine i baviti se u isti mah filozofijom, tim novim oblikom ljudskog znanja, koje je sam prepoznao i dao mu ime (ne mudrost nego traganje za mudrošću, veće od mudrosti same, kako će ga razumeti potonji), i kako su, u vezi s tim, raniji filozofi proveli život u tuđini; druga stvar koju je naučio bila je vrednost prijateljstva. I jedna i druga su mu govorile da ovog Grka, Kritiju, treba da prepusti samom sebi, a ne bogovima, da će ga istinski voleti tek ako ga otera od sebe. Da ga ne suočava sa smrću, ne iskušava ga: on misli da sam bog i da bogovima, kako je čuo da govorim, treba prinositi samo beskrvne žrtve; ali da li bi on bio spreman da prolije krv za mene? Bez toga, sva filozofija je ništa, sav život i svi bogovi ništa. Sve te Kritije, svi ti pomodari, naša zlatna mladež, žedna pored udobnosti i duhovnog napretka, nikada to neće razumeti: razumeće samo ono što već razumeju, što hoće da razumeju, onaj lakši put kojim mogu i bez mene, a za koji od mene traže potporu.

I pre nego što je sam postao svestan, Kritija je nešto video u njegovim očima.

„Učitelju“, prošaputao je, kao molitvu.

Pitagora ga je pogledao, ali nije video Kritiju, nego i dalje taj bleštavi srebrni luk. To je trajalo samo trenutak, ali izgledalo je kao večnost, kao da je sve stalo ili se sabilo u jednu tačku, u središte luka.

„Gospod koji u Delfima prebiva, niti govori niti skriva, već daje znakove“, šaputao je i dalje Kritija, željan čuda, ubeđen u čudo, ubeđen da je baš on stvoren da vidi čudo, nešto što će ga konačno promeniti, jednom i zauvek, i on će konačno biti ono što treba da bude.

Ali Učitelj se nije ni osvrnuo na njega, nego je odmah, kao da se na mah trgnuo iz sna, krepkiji nego ikad, mirno obratio Filonu, koji je žurno ulazio:

„Ko nam to dolazi?“

„Stranac“, rekao je Filon. Bio je miran, ali njegova duša je pevala neku uzburkanu i divlju melodiju, iz daljina. Melodija je bila kao huk vetra i zvižduk strela, kao miris vatre na poljima i mnogo, mnogo konja. Nebo ispunjeno dimom i ritmični bubnjevi. Čičečača, čičečača. Či-če-ča-ča. Bom! bom, bom!

Izašli su pod sunce Krotona, u malo zatvoreno dvorište, gde su boravili samo učenici koji su smeli da ga vide licem u lice, bez Kritije, koji je ostao sam da kleči, ošamućen, i odmah videli stranca. Učenici su se već okupljali, sluteći nešto, neki sami od sebe, neki gledajući u druge, kako to uvek biva. Ali svi jednako gledajući u Učitelja, u odgovor, i u Stranca, u vest.

A stranac je imao nešto mirno i divlje u sebi, a na sebi vučju kožu, crveni kalpak i znak točka na grudima, sa dugim srebrnim lukom u ruci. Bio je to već prosed, stariji čovek, ali moć je izbijala iz njegovog lepog izduženog lica i iz svetlih i bistrih očiju. Pitagora nije bio slep. Gledao je u svoje učenike i pitao se da li ovde ima još takvih, i da li je sve bilo uzalud. Prvi put je, kad je ugledao ovog stranca, pomislio da je možda sve bilo uzalud.

Sa strancem, koji se zvao Abarid, bez oklevanja je ušao u pećinu, ostavljajući Filona i učenike napolju. Kritiji nije ni bilo potrebno reći, oborio je glavu i izleteo iz pećine, kao progonjen. Nikad više neće doći ovde. Na gozbama će se hvaliti: Pitagora me je voleo, stavljao me je sa svoje desne strane, ali meni je sve to dosadilo, znate već kakav sam, šta ću kad volim život, govoriće ponosno, i ostali će mu odobravati, sladeći se grožđem, smokvama i pohotnim očima. To je bila budućnost tog Kritije, zapisana već ovde u pećini, u Krotonu, gde su sada ostali samo Pitagora i stranac Abarid, a tek napolju, iza zidina, učenici, svi u belom, uplašeni i čežnjivi.

Abarida su pratili glasovi. Da je došao iz zemlje iza mora, iz ravnica, iz nekog tamo Satema, o kom niko ništa nije znao i kao da nikad neće ni znati. Da je kroz grčke gradove prošao leteći na zlatnoj streli, pobeđujući lokalne demone, koji su ispunjavali vazduh, izbezumljujući samo Delfsko proročiše, Pitiju koja je samo jedno govorila: Gospode. I onda ponovo i ponovo: Gospode.

Oni koji su to čuli, proneli su glasove: to je Apolon koji je ponovo sišao među nas iz Hiperboreje, kao onda, kad nas je obasjao. Drugi su govorili da je to taj Bog bogova o kome se toliko govori, tamo na severu, u ravnicama i ledu, i tamo na istoku i na jugu, u pustinjama. A treći, Pitagorini učenici i neki iz njegovog rodnog Samosa, tajno od tiranina Polikarpa, žednog njegove krvi, i dalje su učili da je Pitagora Apolon: zar ne videste njegovo zlatno bedro?

Jer ako njih dvojica i jesu bogovi, ili jedan jedini bog, oni su bogovi-lutalice, a takve tirani nikada nisu voleli i ne vole, kao što ne vole ni Boga nad bogovima. Ali to je sve prazno ljudsko mnenje, a susret ovog Stranca i ovog Učitelja, oči u oči, bio je nešto sasvim drugo.

„Jesi li ti onaj za koga kažu: On je rekao?“, pitao je Abarid. Bacio je mrtvog gavrana pred Pitagorine noge i vrhom srebrnog luka mu rasporio utrobu.

„Pročitaj svoju sudbinu iz drobi i onda mi reci ko si“, rekao je, razgrćući utrobu ptice po podu.

Pitagora je bio miran, pre kao da sluša nego da gleda.

„Ja ne čitam iz drobi, Abaride“, najzad je rekao, iako mu stranac do tada nije rekao svoje ime. „Drob je ono što truli i prolazi i kad umre pretvara se u zemlju. Ja gledam ono što je uvek isto“.

„A šta je za tebe uvek isto, Pitijin sine, osim smrti stoglave?“, nije odustajao Abarid.

„Ono od čega nešto počinje i što se kad umre pretvara u život. Pogledaj“, uzeo je maslinu sa stola i izvadio košticu. „Ovo je božansko voće i ono raste iz ovog semena. Ptica ne raste iz utrobe“.

„Ali od utrobe živi. Njen život je njena krv“.

„Njen život je ono što se ne vidi, ne utroba nego ono što povezuje utrobu“.

„Vidim ljude, vidim demone, vidim prošlost i budućnost, ali kako da pobedim ono što ne vidim?“, upitao je Abarid, i pred njim se otvorilo njegovo neznanje.

„Poverovaću da si Apolon ako mi pokažeš svoje zlatno bedro“, rekao je.

„A ja ću poverovati da si ti Apolon ako od neprijatelja stvoriš prijatelja“, rekao je mirno Pitagora, jer mu se Abarid sviđao, i nije želeo da pred njim ima tajni.

Abarid je zaboravio na mrtvu pticu. Drob se raspadala na podu.

„Dugo sam leteo. Sad sam gladan“.

„Poješćemo hleb“, rekao je Pitagora i uzeo jedan. „Hleb se ne sme lomiti, jer su se nekada davno prijatelji sastajali uz jedan hleb. Hleb se ne sme deliti jer ih on sastavlja. Hlebom počinje ceo svet“.

„I mi se okupljamo oko hleba“, rekao je stranac.

„Vidiš, to je ono što nas vezuje“.

„Šta to dolazi, Pitagoro? I dalje imam sve moći, i nad svojim narodom i nad ostalima, ali osećam da nešto dolazi“.

„Sudaraju se svetovi, Abaride. Svetova je bezbroj u kosmosu. Svaki je po jedan broj a svi zajedno su jedinica. U nekima od njih ja imam zlatno bedro, u drugima ne. U jednima ti imaš srebrni luk, u drugima ne. Ni u jednom ja nisam ti, niti si ti ja“.

„Koji će od svetova pobediti? Ja sam nešto video…“, rekao je Abarid, usta već punih od hleba.

„Video si nekog“.

„Da, nekog. Daleko. Mislio sam da si to ti“.

„Mi imamo samo ove reči, Abaride. Najavljujemo onoga koji dolazi, a da čak i ne znamo ko je on, niti ko smo mi njemu“.

Spolja se čula sveta pesma. Učenici su nešto osećali i, predvođeni Filonom, pevali:

„Mladići, poštujte u tišini sve ove moje reči…“

„Kako su znali šta treba da pevaju?“, upitao je Abarid, već sit i veseo, gledajući Pitagoru blagim, iako i dalje pomalo vučjim očima, kao da gleda njegovu dušu.

„Ja ne vladam svojim učenicima. Vladam samo sobom i učim ih da čine to isto“, odgovorio je Pitagora, sa poslednjim zalogajem u ustima.

Naoružan vidom uskih osa
Što zemlje osu, osu zemlje, sišu budno,
I osećam sve to što doživeo sam
I sećam se svega napamet i uzaludno.


I pevanju i crtanju mogu da odolim,
I ne povlačim gudalom crnoglasnim:
Samo se i život upijam i volim
Da zavidim osama snažnim i jasnim.


O kad bi i mene mogla naterati,
– Izbegavši san i smrti kosu –
Žaoka vazduha, što letnju toplinu prati,
Da čujem osu zemlje, zemlje osu.


„Uzmi me za učenika, Pitijin sine“, rekao je sasvim tiho Abarid, ne kao molbu i ne kao molitvu, nego sa nekim čudnim drhtajem, čudnom željom, kao da su te reči sve što će ih od sada spajati.

„Leti, Abaride. Leti u svoju Hiperboreju, u svoj Satem, i nosi vesti o onome koga si video. Od mene više nemaš šta da naučiš“.

„Kako da im to kažem? Da će se sve promeniti. I ne znam šta ustvari treba da im kažem“.

„Imamo samo ove reči, Abaride. I ćutanje. I naše neznanje. Oni ionako nikada ništa neće shvatiti, ni kada se pojavi. Ne brini, stranče. Idi, leti u svoju Hiperboreju, u svoj Satem, i ne okreći se kad dođeš na granicu“, pomilovao ga je po sedoj glavi. „Svetlost je za nekog život a za nekog smrt. To će uvek biti tako. I to neće smeti nikada da se kaže. Ne boj se.“

A Kritija, koji se već odavno nalazio na putu od mističnog Krotona do uzavrele Atine, zastao je i zaprepašćeno ispratio pogledom neku sjajnu zvezdu kako nezadrživo juri, od tamo odakle je on upravo došao, ka severu.


Izvornik: Art AnimaKOMENTARI

Name

. Video 10 pravila za pisce 10 Rules for Writers 11. septembar 2001. 1993 500 Years of Female Portraits in Western Art A koliko si imala ljubavnika A. Direr A. Vesalijus A.P. Čehov Abel Korženijovski Abelardo Morel Aboridžini Adam Marek Adam Zagajevski Adam Zagajewski Adela Greceanu Adrijen Rič Agnješka Žuhovska Arent Ahmed Burić Ajfel Ajtana Dreković Akua Naru Al Stjuart Ala Tatarenko Alan Ford Alber Kami Albert Camus Alberto Luis Mangel Alberto Moravija Aleksandar Bečanović Aleksandar Galjper Aleksandar Genis Aleksandar M. Petrović Aleksandar Petrov Aleksandar Ristović Aleksandar Solženjicin Aleksandar Šurbatović Aleksandar Tijanić Aleksandar Vučo Aleksander Vat Aleksandra Bajić Aleksandra Roćenović Aleksej Makušinski Alen Brlek Alen Ginzberg Aleš Debeljak Aleš Šteger Alfred de Vinji Alfred Mise Alhemija Ali Farka Ture Alina Somova Alma Lazarevska Alma Micić Almir Kolar Kijevski ALojz Benac Alpar Lošonc Amarsana Ulzitujev Amedeo Modiljani Ameli Notomb Amelie Nothomb Amerika Amin Maluf Amiri Baraka Ana Ahmatova Ana Glišić Ana Moura Ana Nikvul Ana Omaljev Ana Radojević Ana Ristović Anastasija Anđela Pendić Anđelko Zablaćanski Andre Breton Andrej Gogoljev Andrej Platonov Andrej Rubljov Andrej Sen-Senjkov Andrej Tarkovski Andrej Vidović Andrićevi junaci svoju mučnu kob nose svijetom kao prokletstvo i kaznu Andrija Kačić Miošić Anica Savić Rebac Animacija Anja Jeftić Anja Marković Anna Maria dal Violin Annette Peacock Anton Pavlovič Čehov Antonen Arto Antonio Filaret Antonio Negri Antonio Porpeta Antonio Tabuki Antonio Vivaldi Antun Branko Šimić Anuar Brahem apokalipsa Arhitektura Armen Gašparijan Arsen Dedić Arsen Dedić i Darko Rundek Artir Rembo Artur Rembo Astrologija Audio Audio poezija Auschwitz Café Aviv Etrebilal Azam Ali B. Wongar Balet Balkan Balkanski dnevnik Baudolino Bekstvo Od Leka - Priča Ricka Simpsona Bela Ahmaduljina Bela Hamvaš Béla Hamvas Belen Gopegi Belle Epoque Bells From The Deep Bend of Horsis Benei Žuža Benoa Ditertr Benoît Duteurtre Beograd Beokult Bernhard Vider Bert Janš Bertolt Brecht Bertolt Breht Bertrand Rasel Biblistika Biosfera Blaise Cendrars Blez Sandrar Bob Dilan Bob Dylan Bob Kaufman Bogdan Pristrom Bogoljub Šijaković Bogomil Đuzel Bogomil Đuzel. Poezija Bogumili Bojan Bošković Bojan Samson Bojan Tomić. Esej Bolero Bolero Reunion Book of Enoch Boris Buden Boris Jovanović Kastel Boris Lazić Boris Marić Boris Nad Boris Pasternak Boris Potočnik Boris Vijan Borislav Jovanović Borislav Radović Borjana Mrđa Boro Drašković Boskes de Mi Mente Boško Tomašević Brana Petrović Branislav Petrović Branislav Živanović Branka Arsić Branka Savić Branko Ćopić Branko Čučak Branko Kukić Branko Miljković Branko Radičević Branko Ve Poljanski. Poezija Bratislav Milanović Brodolom kod Thule Bruno Katalano Bruno Schulz Bruno Šulc Buenos Aires Bulat Okudžava CA Blues Calcutta blues Camus Canaleto Carl Gustav Jung Čarls Bernstin Čarls Bukovski Čarls Simić Čarobna pesma Časopisi Česlav Miloš Charles Bernstein Charles Bukowsky Charles Simic Chemtrails - Vazdušni Aušvic nad Srbijom (Air Auschwitz) NWO Chris Lavis Čini mi se Claude Levi-Strauss Crno jagnje Čudnovatost Vilijema Blejka Cujoši Jamamoto Trio cvetan todorov Czeslaw Milosz Đ. di Kiriko D. Feti Daemonia Nymphe DakhaBrakha Damian Saez Damir Malešev Damjan Malešev Danijel Dragojević Danijel Gatarić Danijel Jović Danijela Mršulja Vasić Danil Harms Danilo Kiš Danilo Kiš – Uspomene Danilo Lučić Darko Cvijetić Darko Daničić Dartmut Dead Can Dance Deads Poets Society Dejan Ajdačić Dejan Petrović Hica Delia Steinberg Guzmán Delija Štajnberg Guzman Delimir Rešicki Deni de Ružmon Deni de Ružmon i san o ujedinjenoj Evropi Deniz Levertov Đeo Bogza Derek Volkot Desert For Ever Dete sa pučine Diavolo in corpo Dijana Klarić Dilan Dog Dilan Horman Dilan Tomas Dimitrije Mitrinović Dino Bucati Dino Buzzati Ditiramb Dnevnik Dnevnik jedne ljubavi Dobrica Erić Dokumentarni filmovi Domagoj Nikolić Doors Đorđe Šćepović Đorđo Agamben Đorđo Lingvaglosa Dorotea Tening Dr. Stylianos Atteshlis (Daskalos) Dragan Babić Dragan Bošković Dragan Jovanović Danilov Dragan Marković Dragan Prole Dragan Radulović Dragan Tasić Dragan Vojvodić Dragana Kragulj Dragana Tripković Dragoš Kalajić Dragoslav Dedović Dragoslav Đorđević Dragutin Tadijanović Drama Draško Ređep Društvo spektakla Dubina Dubravka Đurić Duša žene Dušan Gerzić Gera Dušan Matić Dušan Zaharijević Duško Domanović Dylan Horman Džejms Džojs Dženi Džozef Džim Morison Dživan Gašparijan Džon Beri Džon Fante Džon Kits Džon Zerzan E. Munk Edgar Alan Po Eduardo Galeano Edvard Artemijev Edvard Dodvel Edvard E. Kamings Edvard Said Edward Estlin Cummings Eftim Kletnikov Ekrem Hamid El Greko Elegija Eleni Varikas Elma Porobić Elvedin Nezirović Ema Goldman Emil Sioran En Sekston Endre Adi Enes Halilović Enesa Mahmić Enrike Vila-Matas Enver Muratović Ep Epitaf Erazmo Roterdamski Erik Sati Erika Kuhn Erika Kun Ernest Hemingvej Ernest Hemingway Ernesto Sabato Ernst Barlah Ernst Jinger Erotizam i ljubav Esej Esoteric Agenda Estetika Étienne de La Boétie Etjen de la Boesi Euđen Simion Eugen Fink Eva Zonenberg Evgenij Grinko Evgeny Grinko Evlin Pizje Evroazija Evroazijci Ezra Paund F.Goja Fado Faruk Džiho Faruk Šehić Faun Fehér Illés Felenko Fefe Feliks Gatari Ferid Muhić Fernando Pesoa Fernando Pessoa Fernando Valverde Filip Marinković Film Film o Rubljovu Filosofija Filozofija Fisharmonika Fjodor Ivanovič Šaljapin Fjodor Mihjlovič Dostojevski Foals Foruk Farohzad Fotografija Fotografije Fotopoetika Fraktali Franc Kafka franc List Franc Šubert Fransoa Larošfuko Fransoaz Kolan Frantz Kafka Frederik Šopen Fredi Perlman Frida Kalo Fridrih Niče Friedrich Nietzsche Fulkaneli Gabrijel Garsija Markes Gabrijel Kifu Gabrijela Mistral Geo Bogza Georg Fridrih Hendl Georg Simel Georg Trakl Georges Bataille Georges Korominas Gi Debor Gimnopedije Gistav Dore GMO Gnoza Goran Gavrić Grga Goran Korunović Goran Stojičić Goran Tešić Gordana Simeunović Gotfrid Ben Gottfried Benn Govor Grad Greg Brejden Gregor Podlogar Grozdanin kikot Gurđijev - Susreti sa izuzetnim ljudima Gvendolin Bruks H. Behem HAARP Hafiz Hajnrih Bel Hajnrih Hajne Hamza Humo Hana Arent Hans Georg Gadamer Hans Magnus Encensberger Hanter S. Tompson - Džon Zorn Haruki Murakami Hauard Barker Havier Pérez Havijer Gutijerez Lozano Heavy on my Head Hedningarna Hekataj iz Abdere Helena Blavacka Helena Burić Helmut Feter Herman Hese Herodot High Frequency Active Auroral Research Hipatija Hiperboreja Hiperborejska muzika Hiperborejska muzika: Mari Boine Hoan Miro Homer Horhe Luis Borhes Horhe Rohas Hoze Ortega i Gaset Hulio Kortasar Igor Isakovski Imre Kertes Indijski rubini Inge Barč Ingmar Bergman Intervju intervju sa Rihardom Vizerom Ispod tamariske Istanbul istina Istorija Istorija umetnosti Italo Kalvino Iv Bonfoa Ivan Bunjin Ivan Foht Ivan Lalović Ivan Sergejevič Turgenjev Ivan Sokač Ivan V. Lalić Ivo Andrić Izabel Perez del Pulgar Izet Sarajlić Izložba J. Gejn J. Ribera J.Vermejen Jadranka Božić Jadranka Milenković Jagoda Nikačević Jakob Taubes Jakobe Manštajn Jan Kot Jan Kott Jan Rašel Jana Aleksić Jani Rico Janis Naksakis Janko Polić Kamov Japanski triptih Jasenovi Jasmina Topić Jedenje bogova Jeff Martin Jehuda Amihaj Jelena Anđelovska Jelena Arsenijević Jelena Arsenijević Mitrić Jelena Bujevič Jelena Bulajić Jelena Fanajlova Jelena Kojović Tepić Jelena Pavlović Jelena Radovanović Jelisaveta Bagrjana Jens Kristijan Grendal Jerg Fauzer Jerzy Górzański Jesen Jevenij Lukin Jevgenij Čigrin Ježi Gužanjski Jezik Božanske Matrice Jezik egzila Jirži Šotola Joachim Sartorius Joahim Sartorijus Joan Flora Joan Mir Johan Volfgang fon Gete John Todd John Zerzan Jolanda Kastanjo Jörg Fauser Jorge Luis Borges Jorgos Seferis Joseph Brodsky Josif Brodski Josipa Lisac Jovan Hristić Jovan Zivlak Jovica Aćin Jozef Rot Jukio Mišima Julija Kristeva Julijan Kornhauzer Julijus Evola Julio Cortasar Justejn Gorder Justin Popović Kad bi ajkule bile ljudi Kako sam ulazio u svet knjige i književnosti Kalaš pleme Kanonske pesme Karen Bliksen Karl Gustav Jung Karl Krolov Karl Marks Karlhajnc Štokhauzen Karlheinz Stockhausen Karlos Fuentes Katabazija Katarina Milanović Katarina Ristić Aglaja Katarina Vujović Katmandu Katrin Kleman Kinks Kirijakos Markides Kismet Klaudijus Ptolomej Klaudio Magris Klaus Man Klaus Mann Klod Debisi Klod Levi Stros Knjiga Knjiga nespokoja Knjiga o Danilu Knjige Književnost Književnost je danas pod terorom tržišta Knut Hamsun Koliko života živimo Kolja Mićević Kombin Kvartet Konstantin Ildefons Galjčinski Konstantin Kavafi Konstantinopolj Koraci po vatri Korto Malteze Kostas Rafalidis Kralj Čačka kraljevima i slonovima Kratka priča Kratka proza Kris Lejvis Kris Marker Kriso i Odoteo Kristijan Buržoa Kristin Brikner Kritika Kult žene Kultura L'Enfant de la haute mer Lajoš Kesegi Lara Dorin Lav Nikolajevič Tolstoj Le Cimetière Marin Le Serpent Rouge Lejla Kalamujić Lejla Kašić lek za rak Lekcija o lopti Leonard Koen Leonid Šejka Leonid Tiškov Leroa Džouns Les Ogres de Barbak Lešek Kolakovski Lesek Kolakowski Leto Letopis lica Ligeia Ligeja Linda Marija Baros Lirska Proza Literature And Evil Ljiljana Bogoeva Sedlar Ljiljana Maletin Vojvodić Ljiljana Popović Ljuba Tadić Ljubeta Labović Ljubinko Dugalić Ljubiša Jovanović Ljubiša Subotić Lorens Darel Lorens Ferlingeti Lotova žena Lou Andreas-Salome Lu Andreas Salome Lucija Stupica Ludvig Fojerbah Ludvig Vitgenštajn Luis BaKalov Luis Garsija Montero Luis mamford Luis Meknis Luj Blerio Luna Jovanović Maček Ščerbovski Maciek Szczerbowski Madame Tutli-Putli Mađarski Hiperion Maja Klarić Maja Radović Majid Bekaš Majkl Hart Majkl Parkes Majls Dejvis Majstor i Margarita Makoto Fujimura Maks Brod Maks Ernst Maks Gerson Maksime Mamak Kadem Man Rej Manifest Manuskript Marcin Kolpanovič Maria Alcantarilla Marija Alkantarilja Marija Chardin Marija Knežević Marija Šardin Marija Šimoković Marija Vasić Marija Zambrano Marina Bauer Mario Kopić Mario Vargas Ljosa Mark Rejvenhil Mark Šagal Marko Krajšić Marko Tomaš Marko Vešović Marko Živković Markus Vijana Marsel Prust Martin Hajdeger Maša Kaleko Mascha Kaleko Mašo Čekić Matijas Enar Maurice Blanchot Maya Deren Mehmed Begić Meša Selimović Michael Parenti Michel Foucault Michelangelo Buonarroti Migel de Unamuno Miguel de Unamuno Mihail Bakunjin Mihail Epštejn Mihailo Đoković Tikalo Mikelanđelo Mikloš Varheđi Milan Aleksić Milan Dobričić Milan Micić Milan Milišić Milan Oklopdžić Milan Rakulj Mile Savić Mile Stojić Mileta Prodanović Milica Milosavljević Milica Petričević Milivoj Solar Miljenko Jergović Milorad Pavić Milorad Pejić Milorad Popović Miloš Crnjanski Miloš Folić Miloš Galetin Miloš Karadaglić Milovan Vidaković Milutin Petrović Miodrag Pavlović Miodrag Sibinović. Ruska književnost Mirjana Marinšek Nikolić Mirjana Ognjanović Miro Vuksanović Miroljub Todorović Miroslav Antić Miroslav Karaulac Miroslav Mika Antić Miroslava Anđelković Mirza Lekić Miša Antonić Mišel Bitor Mišel Fuko Mišel Uelbek Mišljenje spoljašnjosti Misteriozna mjesta Mitologija Mojsije Momčilo Bakrač Momčilo Nastasijević Moni de Buli MONSANTO Mooyo Neimar (Muhamed Trepić) Moris Blanšo Mornarsko groblje Muzika Nađa Tešić Najkraća priča na svetu Napomene uz Ime Ruže Nasa vesela apokalipsa Naso Vajena Natalija Berezovaja Nataša Atlas Nataša Božarova Nataša Bundalo Mikić Natasha Bozharova Naučni rad Nebo nad Berlinom Nebojša Arsenijević Nebojša Vasović Nemanja Rotar Nenad Jovanović Nenad Milošević Nešto između: simbolička geografija Srbije Nestor Neven Svilar Nijaz Nika Dušanov Nikita Stanesku Nikola Madžirov Nikola Malović Nikola Milošević Nikola Oravec Nikola Popović Nikola Radojčić Nikola Stefanović Nikola Strajnić Nikola Tesla Nikola Živanović Nikolaj Ivanovič Fešin Nikolina Petrović Nina Živančević Ninoslav Mitrović Njena vrsta Nobelova nagrada Norman Makejg Norveška šuma Nova Poezija Novica Petković Novica Tadić O Izidi i Ozirisu O priči i pričanju O smislu i besmislu O učenju o stilu O. Redon Odbrana Sokratova Odgovor Odisej Elitis Ofelija Oksimoron Oktavio Paz Oleg N. Trubačov Olga Medenica Opera Ophelia Oproštaj s Floridom Orhan Pamuk Ortegina klepsidra Osip Mandeljštam Ostrvo u podne Oto Fenjveši Oto Horvat Otpor Our Europe Our Father on Aramaic Language Ovidije Pablo Neruda Pagan Metal Pal Esterhazi Palimpsest u književnosti Danila Kiša Panama ili pustolovine mojih sedam ujaka Pantelejmon Komarov Pariz Patrick Modiano Patrik Denio Patrik Modijano Patti Smith Paul Celan Paul Cezanne Paul Coelho Paul Valéry Paulo Koeljo Pedro Salinas Persis M. Karim Pesma pobune ljubavi i smrti Pesma umrlom bratu Stevanu Pesme Pet pesama za Kris Petar Fehir Petar Gudelj Petar Mamonov Petar Matović Petar Penda Peter Sloterdajk Peti Smit Pina Pisma Pismo Pit Mondrijan Pitagora Piter Bruk Piter Or Pjer Emanuel (Noel Matje) Pjer Klastr Pjer Reverdi Pjetr Klastr Pjotr Dumala Platon Plutarh Poezija Pohvala dosadi Pohvala svetu Pol Klodel Pol Maldun Pol Sezan Pol Valeri Ponekad s Lily Marlen Poseta iz svemira prava biografija Pravila Preci iz kosmosa Pred životom predavanje o etici predeli Predrag Krstić Predrag Matvejević Predrag Palavestra Predrag Raos Predrag Vrabec Preporuka Presuda Pretnja Priča Priča o utopijama Pričaj im o bitkama Proplanak u šumi Protagonista romana koji još nisam počeo da pišem Protiv Levijatana Proza Prozračnost Putopis Quantum bez nule R.Barton Rabika Nazimkizi Rabindranat Tagor Rade Drainac Rade Šerbedžija Radenko Milak Radomir D. Mitrić Radomir D. Mitrić. RTK Rafael Alberti Ragnar Akselson Rajner Marija Rilke Rak i leukemija su izlečivi Ralf Von Villijams Ramon and Pedro Ramona Cordova Ranko Pavlović Raša Livada Rastko Petrović Raymond Carver Razgovor ugodni naroda slovinskoga Rebecca West Rebeka Vest Rejmon Moreti Rejmond Karver Rekvijem za avangardu Rene Aubrey Rene Genon Rene Guenon Ričard Brotigan Rifat Gumerov Rihard Hulzenbek Rino Stefano Taljafijero Rinosuke Akutagava Rišard Krinjicki Risto Ratković Rober Delone Rober Desnos Robert Frost Robert Simonišek Roberto Bolanjo Rođak smrti Rodrigo Fresan Rodrigo Fresán Rokia Traoré Rolan Bart Rolan Žakar Roland Barthes Romilo Hilandarac Ron Vilis Rudolf Brojs. Rudolph Breuss Rudolf Nurejev Rudolf Štajner S. Dali S. Rosa Š.Merion S.N.Lazarev Safet Zec Salvatore Kvazimodo Samih Al Kasim Samo je san stvarnost Samsara Bluz Eksperiment Samuel Beckett San Base Sanset Rabdaun Santorini Sara Jekić Šarl Bodler Sartre Saša Jelenković Saša Paunović Saša Skalušević Skala Satira Sava Babić Sava Stojkov Scythians Scyths sećanja Šejmas Hini Šejmus Hini Šekspir Semjuel Beket Sergej Aparin Sergej Stanković Sergius Sesar Antonio Molina Silvana Marijanović Silvija Federiči Silvija Monros-Stojaković Silvija Plat Šima Majić Sima Pandurović Siniša Kovačević Sionski Priorat sivi soko Skiti Skriveni izveštaj UN-a o osiromašenom uranijumu Skulptura Slađana Zrnić Slavica Todorović Slavko Gavranović Slavko Pataković Slikarstvo Slobodan Acketa Slobodan Jovanović Slobodan Šijan Slobodan Škerović Slobodan Stojanović Slobodan Tišma Smrt autora Snežana Freya Čkojić Sokrat Sonja Jankov Sonja Tomović – Šundić Sopstvena soba Spells And Witchcraft Within The Music Industry SRBIJA Srđan Damnjanović Srđan Orsić Sreten Božić Srna u izgubljenom raju srpska srednjovekovna književnost Šta oni žele Stanislav Krakov Stanislav Lem Stanislav Li Stanislav Vinaver Stanislaw Lem Stara srpska književnost Staze Štefan Cvajg Stefan Malarme Stenli Kjunic Stevan Bradić Stevan Pešić Stevan Raičković Stevan Tontić Stihovi o ruskoj poeziji Stil Stiv Tešić Stiv Vaj Stiven Berkof Stjepan Mimica Stojan Bogdanović Stojan Stiv Tešić Strahote darvinizma (ceo film) Strip Succubus Sumatra i Objašnjenje Sumatre Sumatraizam Sun Cu Svetlana Slapšak Tadeuš Ruževič Tamara Venčelovski Tanja Bulatović Tanja Đokić Tanja Ristić Tanja Stupar Trifunović Tao Lin Tarik Ali Tatjana Piskarjova Teatar Tehnokratija Tek sa znakom Telo žene Temnojar Teodor Adorno Teorija Terens Mekkena Teri Iglton Terion The Journey Aflame The Language of the Divine Matrix The Piano Guys Thomas Stearns Eliot reads his Four Quartets Tihon Sinicin Tijana Rakočević Tin Ujević Tišina u oktobru Tit Lukrecije Kar Tito Tito Bilopavlović Tom Vejts tomas bernhard Tomas Maho Tomas Sterns Eliot Tomas Transtremer Tomas Vulf Tomaž Šalamun Tomica Ćirić Tomislav Marinković Tomohiro Inaba Tradicionalno i moderno u poeziji Desanke Maksimović Tragično osećanje života tripoljska kultura TSIDMZ Tsuyoshi Yamamoto Trio Tumani Dijabate U propadljivom telu prebiva Eros UFO and Russian meteorite Umberto Eco Umberto Eko Umetnost Umreti u Čikagu Uranjanje u olupinu Uroš Babić Ursula Le Gvin Uspomene i nade pravih Evropljana utopija Uvod u Berlinsko Detinjstvo V.A. Čudinov V.G. Zebald Vajarstvo Valter Benjamin Van Gog Van Gogh Vasilij Aksjonov Vasko Popa Vejn Miler Vejner Šenjei Tibor Vela Kiš Velimir Abramović Velimir Knežević Veno Taufer Verner Hercog Vesna Kapor Vesna Parun Vetri Vicente Aleixandre Vidan Papić Video Video poezija Video. Muzika Viktor Lazić Viktor Peljevin Viktor Rodrigez Nunjez Viktor Vida Vilijam Batler Jejts Vilijam Fokner Vilijem Blejk Vim Venders Vinča Culture Vinčanska kultura Vinsent Van Gog Violeta Sova Virdžinija Vulf Virginia Woolf Viseći vrtovi Vavilona Visente Aleiksandre Vislava Šimborska Vistan Hju Odn Viteški ples Vizuelna umetnost Vladan Desnica Vladimir Burič Vladimir Burković Frizbi Vladimir Dunjić Vladimir Kolarić Vladimir Kopicl Vladimir N. Cvetković Vladimir Perić Vladimir Pištalo Vladimir Šipovac Vladimir Tabašević Vladimir Tatlin Vladimir Vukomanović Vlati od trave u vjetru Vojislav Despotov Volas Stivens Volfgang Izer Volt Vitmen Vrtovi svetlosti Vudi Alen Wallace Stevens Walt Whitman Werner Herzog William S. Burroughs reads Edgar Allan Poe's Annabelle Lee Wislawa Szymborska Wisława Szymborska Yolanda Castaño Ž. de la Tur Ž. Sen Žan Žak Derida Žak Dipen Zal Kop Žan (Hans) Arp Žan Bodrijar Žan Fransoa Liotar Žan Mari Gistav le Klezio Žan Pol Sartr Žanar Kusainova Žarko Martinović Zavera i praksa Zbigniew Bienkowski Zbignjev Bjenjkovski Zbignjev Herbert Željko Janković Željko Medić Žac Žena bez predrasuda Zidovi rastu Žil Delez Žil Sipervjel Zinaida Hipijus Živko Milić Živodrag Živković Živojin Pavlović Život sačinjen od sitnica Zlatko Saračević Zločin i kazna Znanje i moć Zoran Bognar Zoran Đerić Zoran Paunović Zoran Pešić Sigma Zoran Stokić Žorž Bataj Žoze Saramago zraci smrti Zuko Džumhur Zvonimir Golob Zvonimir Husić Zvonko Karanović Κωνσταντίνος Π. Καβάφης Алекса́ндер Ват Александр Гальпер Александр Генис Антóн Пáвлович Чéхов Вальс Еле́на Никола́евна Фана́йлова Зврк Ио́сиф Бро́дский Николай Иванович Фешин Резултати књижевног конкурса „Милован Видаковић“ Фёдор Михайлович Достоевский
false
ltr
item
HYPERBOREA : Pitagora i Hiperborejac, Vladimir Kolarić
Pitagora i Hiperborejac, Vladimir Kolarić
http://1.bp.blogspot.com/-tr-vrhm0jFk/ViT8dQJz4tI/AAAAAAAAHFU/Lw0ZvVanhkc/s640/38dfe1ebd55345ae3cb1870d92201715.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-tr-vrhm0jFk/ViT8dQJz4tI/AAAAAAAAHFU/Lw0ZvVanhkc/s72-c/38dfe1ebd55345ae3cb1870d92201715.jpg
HYPERBOREA
https://hiperboreja.blogspot.rs/2015/10/pitagora-i-hiperborejac-vladimir-kolaric.html
https://hiperboreja.blogspot.rs/
https://hiperboreja.blogspot.com/
https://hiperboreja.blogspot.com/2015/10/pitagora-i-hiperborejac-vladimir-kolaric.html
true
2688180380024958250
UTF-8
NEMA ČLANAKA S TIM KARAKTERISTIKAMA VIDI SVE PROČITAJ VIŠE ODGOVORI ODUSTANI OD ODGOVORA OBRIŠI By NASLOVNA STRANICE ČLANCI VIDI SVE PROČITAJ JOŠ I OVO: VEZA ARHIVA PRETRAGA SVI ČLANCI NEMA ČLANAKA SA TIM KARAKTERISTIKAMA VRATI SE NA NASLOVNU NEDELJA PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA JANUAR FEBRUAR MART APRIL MAJ JUN JUL AVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR NOVEMBAR DECEMBAR JANUAR FEBRUAR MART APRIL MAJ JUN JUL AVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR NOVEMBAR DECEMBAR UPRAVO SADA PRE MINUT $$1$$ MINUTA PRE 1 SAT PRE $$1$$ SATI PRE JUČE $$1$$ DANA PRE $$1$$ NEDELJA PRE PRE VIŠE OD 5 SEDMICA PRATIOCI PRATI OVAJ SADRŽAJ JE PREMIUM PODELI DA BI OTKLJUČAO KOPIRAJ ČITAV KOD SELEKTUJ ČITAV KOD ČITAV KOD JE KOPIRAN NA TASTATURI NE MOŽEŠ KOPIRATI ČITAV KOD / TEKSTOVE, MORAŠ DA PRITISNEŠ [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) DA BI KOPIRAO