Znalac čistih dana, Vladimir Kolarić


Pošto me je Empedokle uverio u snagu i vrednost reči, odlučio sam da napišem nešto o njemu i o ljubavi koju je imao za nas. I o nama, koji te ljubavi nismo bili dostojni. Pisao sam što sam video i što se priča, ali sve je istina. On je govorio samo ono što mu je bog rekao da kaže, a ja sad pišem ono što mogu i kako umem, nadajući se da su Empedoklova vrlina i moja ljubav dovoljni da ove reči učine istinitim. On je bio znalac čistih dana i verovao je da pravedan govor sjedinjuje ono što razdvaja Mržnja i usklađuje ga posredstvom Ljubavi u jedninu. On je svojim životom dokazao da čovek može da postane bog.
Tada sam već odavno slušao Empedokla, ali sam se i dalje družio sa Lisisom i sa njegovim društvom, odlazeći na njihove zabave, iako mi je tamo bilo sve dosadnije. Sve više sam na tim gozbama osećao miris otežale ploti, izgovorene reči su mi sve više parale uši, a ispevane pesme uzrujavale. Ostajao sam sve kraće i kraće, a opet mi je sve više vremena trebalo da posle Lisisovih reči i pesama povratim mir. Nekada bih zaspao tek pred jutro i budio se takav da mi je majka zabranjivala da tog dana izlazim na trg, nego me je samo hranila maslinama i mazala uljem, kao da me oživljava. Kod Empedokla je, s druge strane, bilo potpuno drugačije. Njegove reči su me u početku zbunjivale i uznemiravale, osećao sam neki neprijatni trepet u grudima, ali sada sam se osećao privučenim, ponovo nečim iznutra, iz grudi, što je želelo da bude što bliže tim rečima i tim pesmama, tom liku.
Tog dana sam prosto uleteo kod Lisisa, na gozbu, sa velikom željom da im kažem kako se dogodilo nešto dostojno molitve. Ali dočekalo me je podozrenje i hladnoća. Lisis me je već gledao kao stranca, mada smo u detinjstvu i ranoj mladosti bili kao braća - verovatno zbog mojih sve češćih odlazaka kod Empedokla. Jeli su grožđe i smokve i pili vino, a Lisis je držao slovo. Za Lisisa je najveća vrlina bila moć, koja je po njemu svedočila o naklonosti bogova. „Bogovi vole one koji su im slični“, govorio je. Bio je još mlad, lep i dovoljno drzak da stekne poverenje kako filozofa-učitelja tako i svojih vršnjaka i još mlađih, a pored toga je bio i dovoljno bogat da govori kako je i bogatstvo znak naklonosti bogova i vrlinskog života i kako su „samo prvi među ljudima ravni bogovima i već se za života iznose na Olimp“. Mnogo puta sam slušao takve njegove reči i verovao sam mu, ranije u njihovu istinitost, a sada već samo u čvrstinu i nepokolebljivost njegovih uverenja, što je za mnoge već znak za istinu. Jer ako istina nije u rečima, gde je onda?
„Ne žuri, mladi Fedone“, rekao mi je kad sam ušao među njih, iako smo bili vršnjaci. „Žurba ne uči mudrosti. Moć se osvaja korak po korak, kao žena, tako da izgleda kako sama prilazi tebi, a ne ti njoj.“
Nisam tada obratio pažnju na njegove reči, nisam video ništa loše u njima, i nisam uopšte mogao da vidim ništa loše u svetu posle ovog dana kod Empedokla. Rekao sam da moram da im ispričam nešto što sam video, a što nikad neću zaboraviti.
„Neku novu heteru?“, nasmejao se Bijant.
„Fedon je verovatno bio kod Empedokla“, lukavo je primetio Lisis, grickajući košticu od urme, „I stari opsenar mu je pokazao ko zna kakve vradžbine.“
„Zar naš Fedon nije već prestar za Empedokla?“, rekao je Bijant i ščepao me između nogu. Odgurnuo sam ga, ali i dalje nisam obraćao pažnju na njihove reči, poglede, na njihovu zlobu. Empedokle nas je učio da stvari nazivamo svojim imenima, pa sad naknadno tako i činim, mada ponekad nerado. Jer moje reči, pošto ne mogu da izleče, kao Empedoklove, možda ipak mogu da naude. Ne bih voleo da nekome naudim ovim pričanjem. Ako ne mogu da izlečim već samo da naudim, onda je bolje da spalim ovo što pišem. Možda je zato i stvoreno pismo: da ne bi ljudi sebi odsecali jezike. Empedokle je pevao, a ja jedva šapućem, znam to.
I onda sam im ispričao kako sam bio jedan od malog broja Empedoklovih slušalaca, kad je kod njega došao sudija Anhit. Empedokle je čim je završio sa pesmom koju nam je do tada pevao, prišao Anhitu i ljubazno ga pozdravio.
„Dobro došao među nas“, rekao mu je. „Mi prinosimo bogu beskrvne žrtve i svoje reči, a ti, deleći pravdu, čitav svoj život i svu ljubav pravednika.“
Tako mu je rekao, a onda ponovo seo i na liri odsvirao i otpevao pesmu o sfairosu „okrugla lika što se veseli u kružnoj samoći“. Muzika je ispunjavala sobu, i moja duša je treperila, činilo mi se, zajedno sa svima drugima i sa celim kosmosom.
Nisam još razumevao tu pesmu, još nisam dovoljno naučio, ali mi je na čudan način grejala srce i budila želju da zagrlim svakog koga sretnem. Anhit je bio tih i skroman pred Empedoklom, bez imalo spoljašnje sudijske raskoši, bez ikakvog znaka moći, u odeći, pogledu, u rečima. Znao sam koliko je to trebalo poštovati, jer teže je odreći se znakova moći nego moći same.
A onda je među nas upao Gorgija, sin Gorgijin, sa kamom, i ustremio se da ubije Anhita. Navodno je Anhit svojom presudom odveo njegovog oca u smrt, i do sada niko nije ozbiljno shvatao pijane pretnje ovog ranije mirnog mladića. Mislili su da to govori vino, a ne njegova duša. Bio je nešto mlađi od mene i sviđao se mojoj sestri, a ja sam ga smatrao bezazlenim i lakomislenim momkom, ne posebno dobrom prilikom za sestru, pogotovo od kad se saznalo da je stariji Gorgija vojnicima prodavao pokvareno žito, mada su ga znali kao poštenog trgovca. Ko zna šta sve može da promeni čoveka, a šta i nas same čeka. Pišem ovo da i sam sebe podsetim na to, jednog dana, ako mi zatreba. Da mogu sam sebe da streljam sopstvenim rečima, da budem sam sebi sudija i sve što treba, sam sebi neko drugi, a ne da čekam sudije, dželate i zakone koji mi govore ko sam i šta treba da radim sa sobom. Čovek je slobodan ako sam sebi može da bude sudija. Ako ne, onda su tu ljudi kao Empedokle. I evo šta je uradio: u trenutku je promenio ton svoje lire i počeo da svira nekakvu otegnutu i smirujuću melodiju, pevajući na one Homerove stihove o boli, gnevu i zaboravu svojih zala. Gorgija je bacio nož i zaplakao, a onda istrčao, tako brzo da nas nekoliko koji smo krenuli za njim, da sebi nekako ne naudi, nismo uspeli da ga stignemo. Kada smo se vratili, Empedokle je najpre mirno završio pesmu, a onda rekao da će Gorgija biti dobro. Anhit je takođe bio miran. Saslušao je pesmu, mirno ustao, pozdravio se i otišao, kao da se ništa nije dogodilo. To je ono što sam ispričao Lisisu, Bijantu i društvu, i što sam video svojim očima.
Lisis je bio neverovatno gnevan. Činilo se da će vino u njegovoj ruci da proključa, i da će, umesto da progovori, zapištati.
„Bijante, kakva je presuda za Gorgiju, sina Gorgijinog?“, rekao je, neprirodno visokim glasom.
„Kukavica!“, uzviknuo je Bijant i svi su počeli da se kikoću, najviše grbavi Klinija.
„Stari Gorgija je bio sila, a njegov sin ga nije čak ni osvetio“, rekao je Lisis.
„Priklao“, uskliknuo je Bijant. „Da je samo meni bila ta kama!“
„Empedokle je spasao Anhita zato što iza njega stoji rulja, kao i iza varalice Empedokla“. Pogledao me je: „U tebi je nekada bilo časti, Fedone. Sad si se utopio u tu rulju.“
Gledao me je iz daljine, sa mržnjom i prezirom, i ja sam tek tada shvatio da ovde više nisam kod kuće. Da postoje takva mesta u gradu i na svetu u kojima nisam kod kuće, i to me je porazilo. Koliko me je promenilo, to još ne znam, ali ovo pisanje je valjda deo toga. Dok pišem, slušam. Ne znam još šta je to što čujem, ali nešto dolazi. Ne ponovo ono što je bilo, već nešto novo. U to sam siguran i samo zbog toga pišem. Inače bih spalio ovu gomilu laži i taštine, ovo smeće.
„Svet je mreža“, rekao je Lisis. „Svi su povezani neraskidivim nitima. Ako nisi povezan, onda si rupa. Ništa. Ili si uhvaćen u mrežu. Plen. Empedokle je bezbožnik. On zapravo kaže da smo svi uhvaćeni u mrežu ili da smo svi ništa. I da je on taj koji ima lek da nas izbavi.“
Ćutao sam. Šta sam mogao da kažem? To više nije bio moj prijatelj. On se nije promenio, ali izgleda da ja jesam. On je isti, ali sam ga ja drugačije video. Kako je samo ružan. Ružniji čak i od Bijanta i Klinije, od svih ovde.
„Dosta je bilo zavere nazovi-filozofa i nadri-pesnika koji odbacuju bogove i preziru vlasti. Ne učvršćuju njihove reči kosmos, već naša snaga. Ovo je snaga“, pokazao je pesnicu, „A ne reč. Oni odbaciju krvne žrtve, a ne znaju da samo smrt stvara život. Da zemlja rađa samo od krvi. Da je sveta zemlja samo ona posuta krvlju. Empedokle je bolest, sa svom tom svojom ruljom, kojoj propoveda jednakost i slobodu. Zar misli da bogovi zaista mare za njegov ječam, pčenicu i kolačiće, umesto za telad i jaganjce, za nešto već mrtvo umesto za nešto što tek treba ubiti samo zbog njih, zbog bogova?“
„Empedokle je odbacio bogove“, dodao je Klinija.
„On govori o jednom bogu“, morao sam da kažem. I izgovorio sam tu, ne otpevao kao Empedokle, nego samo izgovorio pesmu o božanstvu:
„Ono na udima svojim ni glave čovečje nema,
niti se dve grane svijaju s njegovih leđa,
brzih kolena nema ni snagu ni dlakavih uda,
nego je bilo samo um sveti i neizreciv
što se mislima brzim po čitavom kosmosu kreće.“
„Izdaja“, rekao je mirno Lisis. „Ovo će mu doći glave. Prenesi mu to. Govori o sebi kao da je bog, preti sveprisutnošću, da će ući u naše glave i naša srca, da će znati sve o nama pre nego mi sami. Šta će nam taj bog kome ne treba žrtva i koji nam ne daje ništa zauzvrat? Šta će nam taj bog svih ljudi, ako ne daje moć moćnima a slabijima pokornost? On i njegova rulja su crv u kosmosu, i ako ga ne iščupamo, nestaćemo. Raskinimo taj savez filozofa i rulje, prijatelji.“
Rekao je to tako mirno, da sam se uplašio. „On je pesnik“, rekao sam tiho, ali Bijant me je ponovo zgrabio među noge, balaveći mi u uho: „Sećaš se kad si bio moj, Fedone? Zar ti nije bilo dobro? Zar ti se nije sviđalo sa starim Bijantom? Budi sa nama a ne sa tim nakinđurenim dečkoljupcem.“
„On je proklet od svih bratstava zbog svojih stihova, kao da se ne sećaš, stranče?“, gledao me je Lisis, konačno me nazivajući pravim imenom. „Otkrio je u svojim pesmama sva tajna učenja i predao ih rulji. A ona ih je pretvorila u blato. I gde smo sada? Zar to nije zločin nad zločinima, zbog kog bogovi plaču?“
Otišao sam, na vazduh, u noć. Drhtao sam duboko iznutra i mislio sam da za mene više nema čvrstog tla, da nikada više neću moći da zaboravim, da se igde osetim kao kod kuće. Hodao sam već pustim ulicama i nisam znao kako izgledam i kakav ću se pojaviti pred majkom. Šta da joj kažem, kako? Da ona deca nisu više ono što su bila, da ni ja više nisam isti? Onda sam ipak odlučio da odem kod Empedokla, a on me je već čekao pred kućom, sam i osvetljen jednom svećom u prozoru. Ipak se jasno video, sijao je i jarko se ocrtavao već iz daleka, i meni se vratila hrabrost.
„Ne boj se“, rekao mi je. „Znam da hoće da mi naude, ali mi još ne mogu ništa. Pokušavali su, ali ja sam njih slao u smrt, a ne oni mene.“
Znao sam za tu priču o ručku kod nekog arhonta, kada vino nikako nije iznošeno, iako su se jela već nizala. Niko se nije usudio išta da kaže, i pobunio se jedino Empedokle. Arhont je tad rekao kako treba da dođe jedan visoki službenik Skupštine i kako će on postati voditelj gozbe i određivati kada će se piti vino. I službenik je, sa dozvolom arhonta, čim je stigao naredio da svi bez izuzetka piju vino ili će im ga sipati na glave. Svi su ispili svoje čaše, a Empedokle samo gutljaj. Sutradan je uspeo da pridobije većinu u Skupštini i zbacio je arhonta koji je mahinacijama želeo da postane tiranin, a što je na ručku i pokazao.
„Popio sam taj gutljaj“, rekao mi je Empedokle, iste te večeri, pred kućom, na uho, ono što nikada nikome nije rekao, „jer vino je sveto i nije krivo za naše mržnje i zađevice. I bolje je piti vino nego nečiju krv.“
Arhont je platio glavom za svoju zaveru, ali Empedokle je jedini glasao protiv njegovog pogubljenja. Arhont Lisis, otac Lisisov, setio sam se. Setio sam se Lisisa u tom trenutku, kako mi je plakao na ramenu zbog očevog pogubljenja i sramote, i kako me je pitao, pitanje najčudnije od svih: „Zašto i on nije glasao, Fedone, zašto?“ Shvatio sam da se tada rodila mržnja. Želeo sam da poljubim Lisisa, čak i sada, u ovom trenutku, ali već su sa svih strana gorele vatre, u gradu, u brdima, išli su neki sa bakljama, znao sam, po Empedokla.
„Pesnik po volji neka ima pravo da umre“, rekao je mirno i ugasio sveću. „Slušaćeš mnogo priča o meni, ali nikad ne poveruj da su me ubili.“
A onda me je zagrlio i rekao da se vratim majci. Otišao je niz ulicu, u noć, i punom sjaju svoje purpurne haljine i zlatnog pojasa, u sandalama od bronze i lovorovim vencem na glavi.
Takvog ću ga uvek pamtiti, dok prepisujem:
„I ja sad jedan sam od njih, izgnanik božji i skitač,
Mržnji mahnitoj veran.“
„Videvši neznano mesto, ja zaplakah, zajecah gorko.“
„Jao, jao vi jadni, o nesrećni potomci ljudski,
vi ste tolikih svađa, tolikih uzdaha porod!“
„Dosta je bilo tog ogavnog klanja! Zar ne vidite vi kako
žderete jedan drugog u slepilu svojega uma!“
Čujem ga ponekad u tim rečima, iako znam da je daleko, ko zna gde u svetu ili u kom od svetova, koliko god da ih postoji. I da je sa bogom, bez obzira gde je u svetu ili u kom je od svetova, koliko god da ih postoji. Jer njegov bog nije bog moćnih.
I dok me Bijant miluje, budan i ponovo željan, ja još jednom prizivam njegov lik u sebi i tiho, samo za sebe, izgovaram:
 „Osluhnuh tvoj povratak, lepi dane!“

(Pripovetka je prvobitno objavljena u knjizi HAARP i druge priče o teoriji zavere, priredio Goran Skrobonja, Paladin, Beograd, 2014)

Slika: Lucca Signorelli, “Empedocles,” Orvieto Cathedral, 1502.
KOMENTARI

Name

. Video 10 pravila za pisce 10 Rules for Writers 1993 500 Years of Female Portraits in Western Art A koliko si imala ljubavnika A. Direr A. Vesalijus A.P. Čehov Abel Korženijovski Abelardo Morel Aboridžini Adam Marek Adam Zagajevski Adam Zagajewski Adela Greceanu Adrijana Šimanjska Adrijen Rič Agnješka Žuhovska Arent Ahmed Burić Ajfel Ajtana Dreković Akua Naru Al Stjuart Ala Tatarenko Alan Ford Alber Kami Albert Camus Alberto Luis Mangel Alberto Moravija Aleksandar Bečanović Aleksandar Galjper Aleksandar Genis Aleksandar Janković Aleksandar Leso Ivanović Aleksandar M. Petrović Aleksandar Petrov Aleksandar Ristović Aleksandar Solženjicin Aleksandar Šurbatović Aleksandar Tijanić Aleksandar Tišma Aleksandar Vučo Aleksander Vat Aleksandra Bajić Aleksandra Batinić Aleksandra Marilović Aleksandra Roćenović Aleksej Makušinski Alen Brlek Alen Ginzberg Aleš Debeljak Aleš Šteger Alfred de Vinji Alfred Mise Alhemija Ali Farka Ture Alina Somova Alma Lazarevska Alma Micić Almin Kaplan Almir Kolar Kijevski ALojz Benac Alpar Lošonc Alvaro de Campos Amarsana Ulzitujev Amedeo Modiljani Ameli Notomb Amelie Nothomb Amerika Amin Maluf Amiri Baraka Ana Ahmatova Ana Glišić Ana Moura Ana Nikvul Ana Omaljev Ana Pejović Ana Radojević Ana Ristović Ana Seferović Anais Nin Ananda K. Kumarašvami Anastasija Anđela Matanović Anđela Pendić Anđelko Zablaćanski Andre Breton Andrej Gogoljev Andrej Platonov Andrej Rubljov Andrej Sen-Senjkov Andrej Tarkovski Andrej Vidović Andriana Škunca Andrićevi junaci svoju mučnu kob nose svijetom kao prokletstvo i kaznu Andrija Kačić Miošić Anica Savić Rebac Animacija Anja Jeftić Anja Marković Anja Ulinič Anna Maria dal Violin Anne Sexton Annette Peacock Anri Mišo Anton Pavlovič Čehov Antonen Arto Antonio Filaret Antonio Negri Antonio Porpeta Antonio Tabuki Antonio Vivaldi Antun Branko Šimić Anuar Brahem apokalipsa Archibald MacLeish Arčibald Mekliš Arhitektura Armen Gašparijan Arsen Dedić Arsen Dedić i Darko Rundek Artir Rembo Artur Rembo Astrologija Audio Audio poezija Auschwitz Café Aviv Etrebilal Azam Ali B. Wongar Balet Balkan Balkanski dnevnik Basheskia Baudolino Bela Ahmaduljina Bela Hamvaš Béla Hamvas Belegišanin Belen Gopegi Belle Epoque Bells From The Deep Bend of Horsis Benei Žuža Benoa Ditertr Benoît Duteurtre Beograd Beokult Bernhard Vider Bert Janš Bertolt Brecht Bertolt Breht Bertrand Rasel Biblistika Biosfera Blaise Cendrars Blandine Blez Sandrar Bob Dilan Bob Dylan Bob Kaufman Bob Perelman Bogdan Pristrom Bogoljub Šijaković Bogomil Đuzel Bogomil Đuzel. Poezija Bogumili Bojan Bošković Bojan Samson Bojan Tomić. Esej Bolero Bolero Reunion Book of Enoch Boris Buden Boris Budimir Boris Jovanović Kastel Boris Lazić Boris Marić Boris Nad Boris Pasternak Boris Potočnik Boris Vijan Borislav Jovanović Borislav Pekić Borislav Radović Borjana Mrđa Boro Drašković Boskes de Mi Mente Botho Strauss Boto Štraus Božica Jelušić Braco Subotić Brana Petrović Brana Radević Branislav Banković Branislav Petrović Branislav Živanović Branka Arsić Branka Savić Branka Selaković Branko Bošnjak Branko Ćopić Branko Čučak Branko Kukić Branko Miljković Branko Radičević Branko Ve Poljanski Bratislav Milanović Brodolom kod Thule Bruno Katalano Bruno Schulz Bruno Šulc Buenos Aires Bulat Okudžava CA Blues Calcutta blues Camus Canaleto Carl Gustav Jung Carlos Fuentes Čarls Bernstin Čarls Bukovski Čarls Simić Čarobna pesma Časopisi Cesar Vallejo Česlav Miloš Charles Bernstein Charles Bukowsky Charles Simic Chris Lavis Christian Wolgang Emmerich Cinema Mediteran Čini mi se Claude Levi-Strauss Constantine Cavafy Crno jagnje Čudnovatost Vilijema Blejka Cujoši Jamamoto Trio cvetan todorov Czeslaw Milosz Đ. di Kiriko D. Feti D.H. Lorens Daemonia Nymphe DakhaBrakha Damian Saez Damir Malešev Damjan Malešev Danijel Dragojević Danijel Gatarić Danijel Jović Danijela Dejanović Danijela Mršulja Vasić Danil Harms Danilo Kiš Danilo Kiš – Uspomene Danilo Lučić Darko Cvijetić Darko Daničić Dartmut David Albahari David Bezmozgis Dead Can Dance Deads Poets Society Dejan Ajdačić Dejan Aleksić Dejan Ilić Dejan Petrović Hica Dejvi Mekmanus Dejvid Herbert Lorens Delia Steinberg Guzmán Delija Štajnberg Guzman Delimir Rešicki Deni de Ružmon Deni de Ružmon i san o ujedinjenoj Evropi Deniz Levertov Đeo Bogza Derek Volkot Desert For Ever Dete sa pučine Diavolo in corpo Dijana Klarić Dilan Dog Dilan Horman Dilan Tomas Dimitrije Mitrinović Dino Bucati Dino Buzzati Ditiramb Dnevnik Dnevnik jedne ljubavi Dobrica Erić Dokumentarni filmovi Domagoj Nikolić Doors Đorđe Šćepović Đorđo Agamben Đorđo Lingvaglosa Dorotea Tening Dr. Stylianos Atteshlis (Daskalos) Dragan Babić Dragan Bošković Dragan Jovanović Danilov Dragan Marković Dragan Prole Dragan Radulović Dragan Tasić Dragan Vojvodić Dragana Kragulj Dragana Tripković Dragoš Kalajić Dragoslav Dedović Dragoslav Đorđević Dragoslav Mihailović Dragutin Tadijanović Drama Draško Ređep Društvo spektakla Dubina Dubravka Đurić Duša žene Dušan Gerzić Gera Dušan Matić Dušan Opačić Dušan Pajin Dušan Zaharijević Duško Domanović Đuzepe Ungareti Dylan Horman Džejms Džojs Dženi Džozef Džerom Rotenberg Džim Morison Dživan Gašparijan Džon Banvil Džon Beri Džon Berimen Džon Fante Džon Kits Džon Zerzan Džoni Mičel Džordž Orvel Džordž Vudkok Džošua Rotman Džozef Čeravolo E. Munk Ed Sandoval Edgar Alan Po Edin Pobrić Eduardo Galeano Edvard Artemijev Edvard Dodvel Edvard E. Kamings Edvard Said Edward Estlin Cummings Eftim Kletnikov Ekrem Hamid El Greko El Hansa Elegija Eleni Varikas Elma Porobić Elvedin Nezirović Ema Goldman Emanuel Levinas Emil Cioran Emil Gotje Emil Sioran En Sekston Endre Adi Enes Halilović Enesa Mahmić Enrike Vila Matas Enrike Vila-Matas Enver Muratović Ep Epitaf Erazmo Roterdamski Erih Frid Erik Sati Erika Kuhn Erika Kun Ernest Hemingvej Ernest Hemingway Ernesto Kardenal Ernesto Sabato Ernst Barlah Ernst Jandl Ernst Jinger Erotizam i ljubav Esej Esoteric Agenda Estetika Étienne de La Boétie Etjen de la Boesi Euđen Simion Euđenio Montale Eugen Fink Euženio de Andrade Eva Zonenberg Evgenij Grinko Evgeny Grinko Evlin Pizje Evroazija Evroazijci Ezra Paund F.Goja Fabio Pusterla Fado Faruk Džiho Faruk Šehić Faun Fehér Illés Felenko Fefe Feliks Gatari Ferid Muhić Fernan Brodel Fernan Leže Fernando Pesoa Fernando Pessoa Fernando Valverde Filip Marinković Film Film o Rubljovu Filosofija Filozofija Fisharmonika Fjodor Ivanovič Šaljapin Fjodor Mihjlovič Dostojevski Foals Folker Zilaf Foruk Farohzad Fotografija Fotografije Fotopoetika Fraktali Franc Kafka franc List Franc Šubert Fransoa Larošfuko Fransoaz Kolan Frantz Kafka Frederik Šopen Fredi Perlman Frenk Lima Frenk Stjuart Flint Frida Kalo Fridrih Niče Fridrih Helderlin Friedrich Nietzsche Fulkaneli Gabrijel Garsija Markes Gabrijel Kifu Gabrijela Mistral Gajo Petrović Geo Bogza Georg Fridrih Hendl Georg Simel Georg Trakl George Woodcock Georges Bataille Georges Korominas Gi Debor Gijom Apoliner Gilbert Kit Česterton Gimnopedije Gistav Dore GMO Gnoza Goran Babić Goran Blagojević Goran Gavrić Grga Goran Ilić Goran Korunović Goran Stojičić Goran Tešić Gordana Simeunović Gotfrid Ben Gottfried Benn Govor Grad Greg Brejden Gregor Podlogar Grozdanin kikot Gurđijev - Susreti sa izuzetnim ljudima Gvendolin Bruks H. Behem Hafiz Hajner Miler Hajnrih Bel Hajnrih Hajne Hamza Humo Hana Arent Hans Magnus Encensberger Hanter S. Tompson - Džon Zorn Haruki Murakami Hauard Barker Havier Pérez Havijer Gutijerez Lozano Heavy on my Head Hedningarna Hekataj iz Abdere Helena Blavacka Helena Burić Helmut Feter Henri Miler Herman Hese Herman Štern Herodot Hipatija Hiperboreja Hiperborejska muzika Hiperborejska muzika: Mari Boine Hoan Miro Homer Horhe Luis Borhes Horhe Rohas Hoze Ortega i Gaset Huan Ramon Himenez Hulio Kortasar Igor Gusev Igor Isakovski Imre Kertes Indijski rubini Inge Barč Ingmar Bergman Intervju intervju sa Rihardom Vizerom Ispod tamariske Istanbul Istorija Istorija umetnosti Italo Kalvino Iv Bonfoa Ivan Antić Ivan Bunjin Ivan Foht Ivan Lalović Ivan Sergejevič Turgenjev Ivan Sokač Ivan V. Lalić Ivo Andrić Izabel Perez del Pulgar Izet Sarajlić Izložba J. Gejn J. Ribera J.Vermejen Jadranka Božić Jadranka Milenković Jagoda Nikačević Jakob Taubes Jakobe Manštajn Jakov Grobarov Jan Kertis Jan Kot Jan Kott Jan Rašel Jan Skacel Jana Aleksić Jani Rico Janis Naksakis Janko Polić Kamov Japanski triptih Jasenovi Jasmina Šušić Jasmina Topić Jasna Karamehmedović Jedenje bogova Jeff Martin Jehuda Amihaj Jelena Anđelovska Jelena Arsenijević Jelena Arsenijević Mitrić Jelena Bujevič Jelena Bulajić Jelena Đurić Jelena Fanajlova Jelena Kojović Tepić Jelena Pavlović Jelena Radovanović Jelisaveta Bagrjana Jens Kristijan Grendal Jerg Fauzer Jerzy Górzański Jesen Jevenij Lukin Jevgenij Čigrin Ježi Gužanjski Jezik Božanske Matrice Jezik egzila Jirži Šotola Joachim Köhler Joachim Sartorius Joahim Sartorijus Joakim Keler Joakim Marušić Joan Flora Joan Mir Johan Volfgang fon Gete John Todd John Zerzan Jolanda Kastanjo Jon Mirča Jörg Fauser Jorge Luis Borges Jorgos Seferis Joseph Brodsky Josif Brodski Josipa Lisac Jovan Hristić Jovan Zivlak Jovica Aćin Jozef Rot Juan Ramon Jimenez Jukio Mišima Julija Kristeva Julijan Kornhauzer Julijus Evola Julio Cortasar Justejn Gorder Justin Popović Kabir Kad bi ajkule bile ljudi Kader Abdolah Kako sam ulazio u svet knjige i književnosti Kalaš pleme Kanonske pesme Karen Bliksen Karl Gustav Jung Karl Krolov Karl Marks Karl Sandberg Karlhajnc Štokhauzen Karlheinz Stockhausen Karlos Drumond De Andrade Karlos Fuentes Katabazija Katarina Kiković Jović Katarina Milanović Katarina Ristić Aglaja Katarina Vujović Katmandu Katrin Kleman Kedija Gadum Kenet Pačen Kenet Reksrot Kenneth Patchen Kim Adonicio Kinks Kirijakos Markides Kismet Klarisa Pinkola Estes Klaudijus Ptolomej Klaudio Magris Klaus Man Klaus Mann Klod Debisi Klod Levi Stros Knjiga Knjiga nespokoja Knjiga o Danilu Knjige Književnost Književnost je danas pod terorom tržišta Knut Hamsun Koliko života živimo Kolja Mićević Kombin Kvartet Konstanco Kostantini Konstantin Ildefons Galjčinski Konstantin Kavafi Konstantinopolj Koraci po vatri Korto Malteze Kostas Rafalidis Kralj Čačka kraljevima i slonovima Kratka priča Kratka proza Krimea Kris Lejvis Kris Marker Kriso i Odoteo Kristijan Buržoa Kristin Brikner Kristof Mekel Kritika Kult žene Kultura L.S. Mckee L'Enfant de la haute mer Lajoš Kesegi Lana Bojanić Lara Dorin Lav Nikolajevič Tolstoj Le Cimetière Marin Le Serpent Rouge Lejla Kalamujić Lejla Kašić Lekcija o lopti Leonard Koen Leonid Šejka Leonid Tiškov Leroa Džouns Les Ogres de Barbak Lešek Kolakovski Lesek Kolakowski Leto Letopis Lewis Mumford lica Lidija Ćirić Ligeia Ligeja Linda Marija Baros Lingvistika Lirska Proza Literature And Evil Ljiljana Bogoeva Sedlar Ljiljana Dirjan Ljiljana Maletin Vojvodić Ljiljana Popović Ljuba Tadić Ljubeta Labović Ljubinko Dugalić Ljubiša Jocić Ljubiša Jovanović Ljubiša Subotić Lorens Darel Lorens Ferlingeti Lotar Bajer Lotova žena Lou Andreas-Salome Lu Andreas Salome Lucija Stupica Ludvig Fojerbah Ludvig Vitgenštajn Luis BaKalov Luis Garsija Montero Luis mamford Luis Meknis Luiz Glik Luj Blerio Luna Jovanović Maček Ščerbovski Maciek Szczerbowski Madame Tutli-Putli Mađarski Hiperion Maja Klarić Maja Radović Majid Bekaš Majkl Hart Majkl Parkes Majls Dejvis Majstor i Margarita Makoto Fujimura Maks Brod Maks Ernst Maks Žakob Maksime Mamak Kadem Man Rej Manifest Manuskript Marcin Kolpanovič Margerit Jursenar Maria Alcantarilla Marija Alkantarilja Marija Bralović Marija Chardin Marija Knežević Marija Šardin Marija Šimoković Marija Vasić Marija Zambrano Marina Bauer Marina Cvetaeva Marina Cvetajeva Mario Kopić Mario Vargas Ljosa Mark Rejvenhil Mark Šagal Mark Strand Marko Antić Marko Krajšić Marko Tomaš Marko Vešović Marko Vujović Marko Živković Markus Vijana Marsel Prust Martin Hajdeger Maša Kaleko Mascha Kaleko Mašo Čekić Matijas Enar Maurice Blanchot Maya Deren Mediteran Mehmed Begić Meša Selimović Mič Koen Michael Parenti Michel Foucault Michelangelo Buonarroti Migel de Unamuno Miguel de Unamuno Mihail Bakunjin Mihail Epštejn Mihailo Đoković Tikalo Mikelanđelo Mikloš Varheđi Milan Aleksić Milan Budimir Milan Dobričić Milan Kundera Milan Micić Milan Milišić Milan Mladenović Milan Oklopdžić Milan Rakulj Mile Savić Mile Stojić Milenko Bodirogić Mileta Prodanović Milica Milosavljević Milica Petričević Milica Vučković Milivoj Solar Miljenko Jergović Milorad Belančić Milorad Pavić Milorad Pejić Milorad Popović Miloš Crnjanski Miloš Folić Miloš Galetin Miloš Karadaglić Milovan Vidaković Milto Sahturi Milutin Bojić Milutin Petrović Miodrag Bulatović Miodrag Pavlović Miodrag Sibinović. Ruska književnost Mirjana Marinšek Nikolić Mirjana Ognjanović Mirko Božić Mirko Grbić Mirko Kovač Mirko Vraneš Miro Vuksanović Miroljub Todorović Miroslav Antić Miroslav B. Dušanić Miroslav Karaulac Miroslav Mika Antić Miroslav Stamenković Miroslava Anđelković Mirza Lekić Miša Antonić Mišel Bitor Mišel de Serto Mišel Fuko Mišel Uelbek Mišljenje spoljašnjosti Misteriozna mjesta Mitch Cohen Mitologija Mladen Lompar Mojsije Momčilo Bakrač Momčilo Nastasijević Moni de Buli Monika Herceg MONSANTO Mooyo Neimar (Muhamed Trepić) Moris Blanšo Mornarsko groblje Muharem Bazdulj Multimedija Muzika Nada Šerban Nađa Tešić Najkraća priča na svetu Napomene uz Ime Ruže Nasa vesela apokalipsa Naso Vajena Natalija Berezovaja Nataša Atlas Nataša Božarova Nataša Bundalo Mikić Natasha Bozharova Naučni rad Nebo nad Berlinom Nebojša Arsenijević Nebojša Vasović Nemanja Rotar Nenad A. Tanović Nenad Jovanović Nenad Marić Nenad Milošević Nešto između: simbolička geografija Srbije Nestor Neven Svilar Nicanor Parra Nijaz Nik Kejv Nika Dušanov Nikanor Para Nikita Stanesku Nikola Dakić Nikola Đuretić Nikola Madžirov Nikola Malović Nikola Milošević Nikola Oravec Nikola Popović Nikola Stefanović Nikola Strajnić Nikola Tesla Nikola Vujčić Nikola Živanović Nikolaj Ivanovič Fešin Nikolina Petrović Nina Živančević Ninoslav Mitrović Njena vrsta Nobelova nagrada Norman Makejg Norman Spinrad Norveška šuma Nova Poezija Novica Petković Novica Tadić O Izidi i Ozirisu O priči i pričanju O smislu i besmislu O učenju o stilu O. Redon Odbrana Sokratova Odgovor Odisej Elitis Ofelija Ognjen Aksentijević Ognjenka Lakićević Ognjil Oksimoron Oktavio Paz Oleg N. Trubačov Olga Medenica Olja Savičević Ivančević Opera Ophelia Oproštaj s Floridom Orhan Pamuk Ortegina klepsidra Osip Mandeljštam Ostrvo u podne Oto Fenjveši Oto Horvat Otpor Our Europe Our Father on Aramaic Language Ovidije Pablo Neruda Pagan Metal Pal Esterhazi Palimpsest u književnosti Danila Kiša Panama ili pustolovine mojih sedam ujaka Pantelejmon Komarov Pariz Patrick Modiano Patrik Denio Patrik Modijano Patti Smith Paul Celan Paul Cezanne Paul Coelho Paul Valéry Paulo Koeljo Pavle Goranović Pedro Salinas Pero Zubac Persis M. Karim Pesma pobune ljubavi i smrti Pesma umrlom bratu Stevanu Pesme Pet pesama za Kris Petar Fehir Petar Gudelj Petar Mamonov Petar Matović Petar Miloradović Petar Pajić Petar Penda Peter Sloterdajk Peter Sloterdijk Peti Smit Pina Pisma Pismo Pit Mondrijan Pitagora Piter Bruk Piter Or Pjer Emanuel (Noel Matje) Pjer Klastr Pjer Reverdi Pjetr Klastr Pjotr Dumala Platon Plutarh Poezija Pohvala dosadi Pohvala svetu Pol Elijar Pol Klodel Pol Maldun Pol Sezan Pol Valeri Ponekad s Lily Marlen Poseta iz svemira Pravila Preci iz kosmosa Pred životom predavanje o etici predeli Predrag Krstić Predrag Matvejević Predrag Palavestra Predrag Raos Predrag Vrabec Predsokratovci Preporuka Preporuke Presuda Pretnja Priča Priča o utopijama Pričaj im o bitkama Proplanak u šumi Protagonista romana koji još nisam počeo da pišem Protiv Levijatana Proza Prozračnost Putopis Quantum bez nule R.Barton Rabika Nazimkizi Rabindranat Tagor Rade Drainac Rade Šerbedžija Radenko Milak Radmilo Đurović Radmilo V. Radovanović Radomir D. Mitrić Radomir D. Mitrić. RTK Radoslav Đokić Radovan Zogović Rafael Alberti Ragnar Akselson Rajner Marija Rilke Ralf Von Villijams Ramon and Pedro Ramona Cordova Ranko Pavlović Raša Livada Rastko Kostić Rastko Petrović Raymond Carver Razgovor ugodni naroda slovinskoga Rebecca West Rebeka Čilović Rebeka Gejl Hauel Rebeka Vest Rejmon Moreti Rejmond Karver Rekvijem za avangardu Rene Aubrey Rene Genon Rene Guenon Ričard Bah Ričard Brotigan Rifat Gumerov Rihard Hulzenbek Rino Stefano Taljafijero Rinosuke Akutagava Rišard Krinjicki Risto Ratković Rober Delone Rober Desnos Robert Blaj Robert Frost Robert G. Tili Robert Grejvs Robert Ravenšćak Robert Simonišek Roberto Bolanjo Rođak smrti Rodrigo Fresan Rodrigo Fresán Rokia Traoré Rolan Bart Rolan Žakar Roland Barthes Romilo Hilandarac Ron Vilis Roni Somek Rože Kajoa Rudolf Nurejev Rudolf Štajner S. Dali S. Rosa Š.Merion S.N.Lazarev Sabine Rosenberg Patzer Safet Zec Salvatore Kvazimodo Samih Al Kasim Samo je san stvarnost Samsara Bluz Eksperiment Samuel Beckett San Base Sanjin Sorel Sanset Rabdaun Santorini Sara Jekić Šarl Bodler Sartre Saša Jelenković Saša Paunović Saša Skalušević Skala Saša Stanišić Satira Sava Babić Sava Stojkov Savo Stijepović Scythians Scyths sećanja Šejmas Hini Šejmus Hini Šekspir Sem Šepard Semjuel Beket Semjuel Tejlor Kolridž Sen Džon Pers Sergej Aparin Sergej Beuk Sergej Dovlatov Sergej Stanković Sergius Ses Notebom Sesar Antonio Molina Sesar Valjeho Sesil Dej Luis Silvana Marijanović Silvija Federiči Silvija Monros-Stojaković Silvija Plat Šima Majić Sima Pandurović Sinan Gudžević Siniša Kovačević Siniša Tucić Sionski Priorat sivi soko Skiti Skriveni izveštaj UN-a o osiromašenom uranijumu Skulptura Slađana Kavarić Slađana Zrnić Slavica Todorović Slavko Gavranović Slavko Pataković Slikarstvo Slobodan Acketa Slobodan Jovanović Slobodan Šijan Slobodan Škerović Slobodan Stojanović Slobodan Tišma Smrt autora Snežana Freya Čkojić Sokrat Soma Orlaj Petrič Sonja Jankov Sonja Tomović – Šundić Sopstvena soba Spells And Witchcraft Within The Music Industry Spiro Vreto SRBIJA Srđan Damnjanović Srđan Orsić Sreten Božić Srna u izgubljenom raju srpska srednjovekovna književnost Šta oni žele Stanislav Ignjaci Vitkjevič Stanislav Krakov Stanislav Lem Stanislav Li Stanislav Vinaver Stanislaw Lem Stanka Rađenović Stanojević Stara Grčka Stara srpska književnost Staze Štefan Cvajg Stefan Malarme Stefan Mitić Stenli Kjunic Stevan Bradić Stevan Pešić Stevan Raičković Stevan Tontić Stihovi o ruskoj poeziji Stil Stiv Tešić Stiv Vaj Stiven Berkof Stjepan Mimica Stojan Bogdanović Stojan Stiv Tešić Strahote darvinizma (ceo film) Strip Succubus Sumatra i Objašnjenje Sumatre Sumatraizam Sun Cu Susan Sontag Suzan Zontag Svetislav Mandić Svetlana Ceca Ćurčin Svetlana Slapšak Tadeuš Ruževič Tamara Venčelovski Tanja Bulatović Tanja Đokić Tanja Ristić Tanja Stupar Trifunović Tao Lin Tarik Ali Tatjana Gromača Tatjana Piskarjova Tatjana Vujović Kostić Tea Tulić Teatar Tehnokratija Tek sa znakom Telo žene Temnojar Teodor Adorno Teodor Retke Teorija Terens Mekkena Teri Iglton Terion The Journey Aflame The Language of the Divine Matrix The Piano Guys Thomas Stearns Eliot reads his Four Quartets Tihon Sinicin Tijana Rakočević Tin Ujević Tišina u oktobru Tit Lukrecije Kar Tito Bilopavlović Todor Manojlović Tom Vejts tomas bernhard Tomas de Kvinsi Tomas Maho Tomas Sterns Eliot Tomas Transtremer Tomas Vulf Tomaž Šalamun Tomica Bajsić Tomica Ćirić Tomislav Domović Tomislav Marinković Tomohiro Inaba Tradicionalno i moderno u poeziji Desanke Maksimović Tragično osećanje života tripoljska kultura Trivun Kalaba TSIDMZ Tsuyoshi Yamamoto Trio Tumani Dijabate U propadljivom telu prebiva Eros UFO and Russian meteorite Umberto Eco Umberto Eko Umetnost Umreti u Čikagu Uranjanje u olupinu Uroš Babić Uroš Kotlajić Ursula Le Gvin Uspomene i nade pravih Evropljana utopija Uvod u Berlinsko Detinjstvo V.A. Čudinov V.G. Zebald Vajarstvo Valter Benjamin Van Gog Van Gogh Vasilij Aksjonov Vasko Popa Vejn Miler Vejner Šenjei Tibor Vela Kiš Velimir Abramović Velimir Knežević Veno Taufer Verner Hercog Vesna Kapor Vesna Parun Vetri Vicente Aleixandre Vidan Papić Video Video poezija Video. Muzika Viktor Lazić Viktor Peljevin Viktor Rodrigez Nunjez Viktor Šerbu Viktor Vida Vilijam Batler Jejts Vilijam Fokner Vilijam Šekspir Vilijam Stenli Mervin Vilijem Blejk Vim Venders Vinča Culture Vinčanska kultura Vinsent Van Gog Violeta Sova Virdžinija Vulf Virginia Woolf Viseći vrtovi Vavilona Visente Aleksandre Vislava Šimborska Vistan Hju Odn Viteški ples Vitold Gombrovič Vitomir Vito Nikolić Vizuelna umetnost Vladan Desnica Vladimir Burič Vladimir Burković Frizbi Vladimir Dunjić Vladimir Gvozden Vladimir Kolarić Vladimir Kopicl Vladimir N. Cvetković Vladimir Perić Vladimir Pištalo Vladimir Šipovac Vladimir Tabašević Vladimir Tatlin Vladimir Vukomanović Vlati od trave u vjetru Vojislav Despotov Vojkan Milenković Vojo Stanić Volas Stivens Volfgang Izer Volt Vitmen Vrtovi svetlosti Vudi Alen Wallace Stevens Walt Whitman Werner Herzog William S. Burroughs reads Edgar Allan Poe's Annabelle Lee Wislawa Szymborska Wisława Szymborska Yolanda Castaño Ž. de la Tur Ž. Sen Žan Žak Derida Žak Dipen Žak Elil Žak Prever Zal Kop Žan (Hans) Arp Žan Bodrijar Žan Fransoa Liotar Žan Mari Gistav le Klezio Žan Pol Sartr Žanar Kusainova Zanimljivosti Zapis Žarko Martinović Zavera i praksa Zbigniew Bienkowski Zbignjev Bjenjkovski Zbignjev Herbert Željko Janković Željko Medić Žac Žena bez predrasuda Zidovi rastu Žil Delez Žil Sipervjel Zinaida Hipijus Živko Milić Živodrag Živković Živojin Pavlović Zlatko Saračević Zločin i kazna Znanje i moć Zoran Bognar Zoran Đerić Zoran Gavrić Zoran M. Mandić Zoran Paunović Zoran Pešić Sigma Zoran Stokić Zorica Babić Žorž Bataj Žoze Saramago zraci smrti Zuko Džumhur Zvonimir Golob Zvonimir Husić Zvonimir Radeljković Zvonko Karanović Κωνσταντίνος Π. Καβάφης Алекса́ндер Ват Александр Гальпер Александр Генис Антóн Пáвлович Чéхов Вальс Еле́на Никола́евна Фана́йлова Зврк Ио́сиф Бро́дский Николай Иванович Фешин Резултати књижевног конкурса „Милован Видаковић“ Фёдор Михайлович Достоевский
false
ltr
item
Hyperborea | Kulturna čitanka: Znalac čistih dana, Vladimir Kolarić
Znalac čistih dana, Vladimir Kolarić
https://3.bp.blogspot.com/-hxeUjNU6K4I/V-EWo4IdVXI/AAAAAAAAI_8/0z8SkylVCwQphEPmzj9s_R2Yb9olTFY2ACLcB/s640/empedocles.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-hxeUjNU6K4I/V-EWo4IdVXI/AAAAAAAAI_8/0z8SkylVCwQphEPmzj9s_R2Yb9olTFY2ACLcB/s72-c/empedocles.jpg
Hyperborea | Kulturna čitanka
https://hiperboreja.blogspot.rs/2016/09/znalac-cistih-dana-vladimir-kolaric.html
https://hiperboreja.blogspot.rs/
https://hiperboreja.blogspot.com/
https://hiperboreja.blogspot.com/2016/09/znalac-cistih-dana-vladimir-kolaric.html
true
2688180380024958250
UTF-8
NEMA ČLANAKA S TIM KARAKTERISTIKAMA VIDI SVE PROČITAJ VIŠE ODGOVORI ODUSTANI OD ODGOVORA OBRIŠI By NASLOVNA STRANICE ČLANCI VIDI SVE PROČITAJ JOŠ I OVO: VEZA ARHIVA PRETRAGA SVI ČLANCI NEMA ČLANAKA SA TIM KARAKTERISTIKAMA VRATI SE NA NASLOVNU NEDELJA PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDELJA PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA JANUAR FEBRUAR MART APRIL MAJ JUN JUL AVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR NOVEMBAR DECEMBAR JANUAR FEBRUAR MART APRIL MAJ JUN JUL AVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR NOVEMBAR DECEMBAR UPRAVO SADA PRE MINUT $$1$$ MINUTA PRE 1 SAT PRE $$1$$ SATI PRE JUČE $$1$$ DANA PRE $$1$$ NEDELJA PRE PRE VIŠE OD 5 SEDMICA PRATIOCI PRATI OVAJ SADRŽAJ JE PREMIUM PODELI DA BI OTKLJUČAO KOPIRAJ ČITAV KOD SELEKTUJ ČITAV KOD ČITAV KOD JE KOPIRAN NA TASTATURI NE MOŽEŠ KOPIRATI ČITAV KOD / TEKSTOVE, MORAŠ DA PRITISNEŠ [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) DA BI KOPIRAO